PRIVACY VERKLARING

De EPD-3 praktijken moeten voldoen aan de nieuwe AVG richtlijnen. Dit is de nieuwe wet die onze privacy regelt per 25-05-2018. Hierbij willen wij je laten weten hoe wij om gaan met je gegevens en waar we ze voor gebruiken. De belangrijkste wijziging is dat wij aantoonbaar moeten kunnen maken dat wij toestemming hebben om je gegevens te verzamelen. Deze toestemming kan je ons op verschillende manieren geven: Tijdens je consult in een van de praktijken, bij het maken van een afspraak, bij een EPD-3 bestelling in een van onze webshops, als je ons een email /WhatsApp stuurt en telefonisch.

1. Welke gegevens verzamelen wij: NAW- gegevens, geboortedatum, email adres, telefoonnummer (standaard gegevens). Medische gegevens (uitgelegd bij punt 2.) Consulten en behandelingen die je bij ons hebt afgenomen. Bevindingen en meetresultaten. Wat met je is besproken tijdens een consult/behandeling EPD-3 Producten / supplementen / homeopathie die worden gekocht voor thuisgebruik. Bij bepaalde behandelingen maken wij soms voor-en- na foto’s, om het effect van een behandeling te kunnen bepalen en eventueel met je te bespreken. Gegevens omtrent betalingen en je facturen.

2. Medische gegevens. Voor veel behandelingen hebben wij medische gegevens van je nodig om te bepalen: Wat de klachten / wensen zijn waarom je op consult komt. Of er contra-indicaties zijn voor een behandeling Of je reeds onder behandeling bent van een andere arts / therapeut Of bepaalde medicijnen / supplementen worden gebruikt die van invloed kunnen zijn op een behandeltraject. Of er allergieën of intoleranties zijn die van invloed kunnen zijn. Of er andere belangrijke lichamelijke of medische zaken zijn die van invloed kunnen zijn op een behandeling of waardoor we je niet mogen / kunnen behandelen. Deze uitgebreide vragenlijst wordt met je doorgenomen tijdens het eerste consult / intake (en daarna in het kort tijdens de vervolgconsulten) in een van de EPD-3 praktijken.

3. Waarom verzamelen wij deze gegevens: De EPD-3 praktijken hebben deze gegevens nodig voor het uitvoeren van een consult en het bepalen van het behandeltraject. Ook maken wij per consult een rapportage om vast te leggen wat er tijdens het consult besproken en gedaan is, wat de behandelresultaten zijn en welke producten/supplementen/apparaten/ondersteunende therapieën zoals acupunctuur/homeopathie er gebruikt zijn. Dit is voor jou en onze controle.

4. Hoe en op welke manieren verzamelen we persoonlijke informatie en gegevens: Tijdens een 1e consult (de Intake): er wordt een intake/behandelformulier samen met de arts /therapeut doorgenomen en door je ondertekend. Hiermee ga je akkoord met de afgesproken behandeling, EPD-3 producten, eventuele ondersteunende therapieën en prijs. Bij het plaatsen van een bestelling via een van de EPD-3webshops op onze websites. Als je een contactformulier invult of een informatieaanvraag doet via onze website. Als je ons een email stuurt.

5. Niet- persoonlijke informatie. Wanneer je onze website bezoekt, wordt er automatisch anonieme of geaggregeerde informatie verzameld van niet-persoonlijke aard, zoals: je type besturingssysteem, je internet browser, het aantal bezoeken op onze site en de gemiddelde tijd die je doorbrengt op de site, welke pagina’s je bezoekt. Deze informatie is niet naar je als persoon terug te leiden en wordt alleen gebruikt om de inhoud van onze website te analyseren waardoor we de site kunnen aanpassen en verbeteren indien nodig.

6a. Waar worden uw gegevens opgeslagen en met wie worden ze gedeeld. Online gegevens worden bewaard in ons eigen administratiesysteem. Dit is een geïsoleerd systeem waaruit geen gegevens kunnen worden gebruikt en haar eigen maatregelen heeft voor het beschermen van deze gegevens. Papieren intake- en vervolgconsult formulieren en dossiers worden bewaard in mappen in een afgesloten kast in onze EPD-3 praktijken. 6b. Met wie worden je gegevens gedeeld. Je gegevens kunnen alleen bij ons worden ingezien door de arts/therapeut die je behandeld. Wij verstrekken je gegevens alleen aan derden (bijvoorbeeld een behandelend arts) indien je ons dit nadrukkelijk schriftelijk verzoekt. Je gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden gebruikt, tenzij daar vooraf met je een afspraak over is gemaakt. Bijvoorbeeld: je geeft toestemming om je voor- en na resultaten te gebruiken op internet en social media omdat je van ons een speciale behandelprijs hebt gekregen.

7.Bewaartermijnen. De EPD-3 praktijken verwerken en bewaren al je gegevens tot 5 jaar na de laatste behandeling, bestelling of consult bij een van onze praktijken. Na deze termijn wordt alles vernietigd. Je gegevens worden ook door ons vernietigd als je ons nadrukkelijk verzoekt dit te doen. Hiervoor staat een termijn van maximaal 2-4 weken na je verzoek. Financiële gegevens zijn wij verplicht om 7 jaar te bewaren.

8.Beveiligingsmaatregelen. De EPD-3 praktijken nemen de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking, en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed door ons beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@shc-swiss.nl

Wij hebben je toestemming nodig! Wij hebben voor onze dagelijkse werkzaamheden je gegevens nodig. Voor het verwerken van je consulten, behandelingen, bestellingen en voor het bijhouden van een behandeltraject.

Daarom kan het voorkomen dat we bij je volgende bezoek nogmaals om je toestemming vragen, als je nog nooit een toestemmingsformulier hebt ingevuld.